Praktijklokalen moeten veiliger

De praktijklokalen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs zijn niet altijd veilig genoeg. Er zijn maatregelen nodig om veiliger te werken met machines en gevaarlijke stoffen. Dit zegt de Arbeidsinspectie, die in het onderwijs heeft gecontroleerd. Lees verder

In negen van de tien scholen wordt in de praktijklokalen volgens de Arbeidsinspectie onveilig gewerkt. Vooral in de praktijklokalen metaalbewerking, houtbewerking en voertuigentechniek gaat het mis. Regelmatig trof de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld boor-, slijp- en zaagmachines aan die niet waren afgeschermd. Sommige machines bleken door de leveranciers zo te zijn geleverd. 

In natuur- en scheikundelokalen en laboratoria kwamen overtredingen voor met gevaarlijke chemicaliën. Hier ontbrak bijvoorbeeld een lekbak of waren de stoffen niet juist opgeslagen. Bij onjuiste opslag kunnen verschillende stoffen samen leiden tot bijvoorbeeld brand. Ook houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, is een gevaarlijke stof. De Arbeidsinspectie constateert dat veel scholen niet bekend zijn met het explosiegevaar bij de afzuiging van houtstof. Dit kan met zuurstof een explosief mengsel vormen.

De Arbeidsinspectie vindt het extra belangrijk dat deze risico’s worden aangepakt omdat het gaat om leerlingen op een leeftijd waar ongelukken door onervarenheid of onoplettendheid op de loer liggen. Leerlingen zijn bovendien de toekomstige werknemers. Het is van belang dat veilig en gezond werken in de opleiding goed wordt aangeleerd.

Daarom gaan werkgevers en werknemers afspraken maken over veilig en gezond werken. Zij zullen deze waar nodig aanvullen met maatregelen voor de beveiliging van machines en gevaarlijke stoffen. Ook worden de resultaten van de inspecties besproken in de bijeenkomsten die de sectororganisaties in 2009 houden.