Praktische informatie in virtueel kinderdagverblijf

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft op zijn website een virtueel kinderdagverblijf (vkd) geopend. Dit is een digitale tool met actuele wet- en regelgeving voor kinderopvangaccommodatie. Daardoor is het vkd ook interessant voor scholen die kinderopvang inrichten. Lees verder

Het virtuele kinderdagverblijf is vandaag geopend. Het is bestemd voor iedereen die te maken heeft met huisvesting voor kinderopvang: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, primair onderwijs, maar ook architecten en gemeenten.

Een bezoeker van het vkd navigeert eenvoudig via visuele ondersteuning van de ene naar de andere ‘ruimte’. Daarin is actuele informatie beschikbaar over onder meer de arbowet, het bouwbesluit, ergonomie-eisen en over de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Het virtuele kinderdagverblijf is te openen via de startpagina van het Waarborgfonds: www.waarborgfondskinderopvang.nl