Premie collectieve aansprakelijkheidsverzekering omhoog

De premie van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van scholen gaat omhoog. VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon meldt dat dit komt doordat Amlin, de aanbieder van de verzekering, structureel verlies lijdt op de portefeuille. Lees verder

Amlin heeft het collectieve contract per 1 januari 2013 opgezegd, omdat er meer aan schades wordt uitbetaald dan dat er aan premies wordt ontvangen. ‘Deze ontwikkeling zien wij al enkele jaren en tot dusver konden wij de verzekeraar ertoe bewegen geen minder populaire maatregelen te treffen’, zo laat program manager Bas Provily van Aon aan VOS/ABB weten. De hoge schadelast wordt veroorzaakt door een aantal grote letselschadeclaims. Wat betreft alle overige zaken is het schadeverloop normaal.

Aon heeft voor VOS/ABB onderhandelingen gevoerd om de onvermijdelijke verhoging van 0,67 tot 0,90 euro per leerling per jaar gepaard te laten gaan met extra dekkingen en verhogingen van maximale vergoedingen. Dit zijn belangrijke verbeteringen in het aanbod: 

  • Het verzekerd bedrag gaat omhoog van 2.500.000 naar 5.000.000 euro per gebeurtenis.
  • Schade aan eigendommen is voortaan tot 25.000 euro meeverzekerd.
  • Er is voortaan ook dekking voor gebruik van motorrijtuigen tijdens stages of leerwerktrajecten. 
  • Schades die ontstaan bij de uitvoering stagewerkzaamheden, zijn voortaan gedekt. 
  • Het eigen risico is verlaagd van 500 naar 100 euro per gebeurtenis.

Provily benadrukt dat het collectieve aanbod via VOS/ABB, ondanks de ongewenste premieverhoging, tot de beste in de markt blijft behoren. Aanbiedingen van andere verzekeraars waren zowel qua premie als dekking minder gunstig.

VOS/ABB realiseert zich dat de premieverhoging van de aansprakelijkheidsverzekering, die scholen wel moeten hebben, slecht uitkomt in tijden waarin veel besturen het financieel zwaar hebben. Leden die gebruikmaken van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via VOS/ABB, krijgen nader bericht over de premievehoging.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl