Premier Rutte blijft pal achter ingrepen pgb’s staan

In het spoeddebat over gestapelde bezuinigingen op de voorzieningen voor onder meer zorgleerlingen, heeft premier Mark Rutte betoogd dat de ingreep in de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) noodzakelijk is. Als het kabinet niet ingrijpt, zullen volgens hem de kosten uit de hand lopen en ‘een onaanvaardbaar beroep worden gedaan op de solidariteit tussen mensen’.
Lees verder

Rutte zei ook dat er niet op de pgb’s wordt bezuinigd, maar dat er wordt teruggegaan naar het uitgavenniveau van 2,2 miljard euro in 2010. De essentiële zorg wordt volgens hem overeind gehouden.

De linkse oppositiepartijen stelden daar grote vraagtekens bij. SP-leider Emile roemer zei dat het kabinet ‘met de botte bijl’ de sociale zekerheid sloopt. Léon de Jong van gedoogpartner PVV noemde dat vervolgens ‘schandalige bangmakerij’.

De maatregelen om de pgb’s aan banden te leggen, komen bovenop de (getemporiseerde) bezuiniging op passend onderwijs. VOS/ABB vreest dat de opeenstapeling van ingrepen ertoe zal leiden dat de algemene toegankelijkheid van het funderend onderwijs wordt aangetast.

Het kabinet moet het principe van goed onderwijs voor álle leerlingen overeind houden, ook nu het financieel minder goed gaat.