Premies ABP voor 2008 vastgesteld

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft voor 2008 de premies, franchises en indexatie vastgesteld. Zo worden onder meer de pensioenen voor werknemers en gepensioneerden volledig geïndexeerd met 2,05 procent. Lees verder

Verder geeft het ABP in een brief van 19 december aan dat op basis van zijn financiële positie vanaf 1 januari 2008 een na-indexatie wordt toegekend van 1,96 procent. Deze na-indexatie wordt in principe volledig toegekend aan werknemers die vóór 1 januari 2004 deelnemer werden.

Een gedeeltelijke na-indexatie is er voor wie na die datum deelnemer werden. Tevens heeft het bestuur van het ABP besloten een speciale bonus van 300 euro uit te keren aan de ruim 700.000 gepensioneerden bij dit fonds.

De premie van het ABP KeuzePensioen wordt verhoogd naar 19,6 procent (was 19,2 procent). Hiervan komt 13,72 procent voor rekening van de werkgever en 5,88 procent voor rekening van de werknemer.

De premie voor de Anw-compensatie blijft 0,4 procent, terwijl de premie van het ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (voorheen IP/HPT-premie) tevens is vastgesteld op 0,4 procent (0,3 procent voor de werkgever en 0,1 procent voor de werknemer).

De premie voor de overgangsregeling VPL (voorheen VUT/FPU-premie) blijft 4,5 procent. Daarvan komt 1,85 procent voor rekening van de werkgever en 2,65 procent voor rekening van de werknemer.

Tot slot zijn de volgende franchises voor 2008 vastgesteld:

* Voor het ABP KeuzePensioen voor werknemers geboren na 1949: 10.100 euro.
* Voor de premie OP/NP voor werknemers geboren vóór 1950 eveneens 10.100 euro.
* Voor het ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen: 17.300 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl