Presentatie ventilatiemethodes voor frisse scholen

De Stichting OPOCK (Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel) houdt op vrijdag 12 juni een symposium over binnenmilieu en luchtkwaliteit in de scholen. OPOCK presenteert daar de resultaten van een pilot met diverse ventilatiesystemen op obs De Paperclip in Krimpen aan den IJssel. Lees verder

Het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur organiseert het symposium in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Astmafonds en Thuiszorg Rotterdam. De afgelopen twee jaar heeft OPOCK proeven uitgevoerd in De Paperclip om na te gaan welke maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit in de basisscholen te verbeteren. De GGD heeft regelmatig metingen uitgevoerd. Op vrijdag 12 juni geven OPOCK en de GGD informatie over de ernst van het probleem, de pilot ‘Frisse lucht’, de verschillende ventilatiemethodes waarmee scholen frisser zijn te maken en de uitkomsten van het onderzoek van de GGD.

De middag wordt om 14 uur geopend door de wethouder onderwijs van  Krimpen aan den IJssel, mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius. De presentatie zal plaatsvinden in obs De Paperclip.

Belangstellenden zijn welkom en krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Opgeven voor deze bijeenkomst kan gratis via het inschrijfformulier in de rechterkolom hiernaast. U kunt het downloaden en vervolgens ingevuld faxen of mailen naar OPOCK.

Petitie
VOS/ABB en OPOCK werkten vorig jaar met elkaar samen om de politiek ervan te overtuigen dat er meer geld moet komen voor frisse lucht in klaslokalen. Er werden digitale handtekeningen voor een petitie verzameld, die werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hiervoor de eerdere nieuwsberichten in de rechterkolom.

Klik hier voor een artikel in Over Onderwijs over de actie voor frisse lucht

Bijlagen