Prestaties zijn meer dan goede cijfers

Het is op zich goed als scholen efficiënter en prestatiegerichter worden, maar de maatschappelijke rol van het onderwijs mag hierdoor niet naar de achtergrond verdwijnen. Dat is de strekking van een commentaar van VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen op het Actieplan Beter Leren van minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Van der Veen benadrukt dat de maatschappelijke rol van het onderwijs essentieel is, omdat presteren meer is dan hoge cijfers halen. ‘Zeker voor het openbaar onderwijs is het van belang dat ook de maatschappelijke rol prominent aanwezig blijft. Openbare scholen staan immers midden in de samenleving en zorgen ervoor dat leerlingen met verschillende achtergronden ook op sociaal-maatschappelijk gebied van elkaar leren’, aldus Van der Veen.

Klik hier voor het volledige commentaar.