Preventie beter dan strenge controles

Het zou niet goed zijn als de Inspectie van het Onderwijs met buitengewone opsporingsambtenaren strenge controles gaat uitvoeren. Het is veel beter om preventief met scholen afspraken te maken over handhaving of verbetering van kwaliteit. Bovendien moeten de schoolbesturen altijd eindverantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Dat is de reactie van senior beleidsmedewerker Sicco Baas op een gesprek tussen inspecteur-generaal Teuwen en de Tweede Kamer. Lees verder

Teuwen zei in het gesprek van de Tweede Kamer dat het onderwijs ‘een inspectie met ballen’ nodig heeft. Hij nam die woorden over van PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt. De inspectie zou volgens Teuwen een grotere rol als toezichthouder moeten krijgen. Hij benadrukte wel dat het opleggen van eventuele sancties een taak van het ministerie van OCW moet blijven.

Senior beleidsmedewerker Sicco Baas van VOS/ABB wijst erop dat het toezicht van de inspectie de laatste jaren al flink is verscherpt. Hij benadrukt ook dat scholen die als zeer zwak worden beoordeeld, er meteen werk van maken om zo snel mogelijk weer beter te gaan presteren. ‘Meestal wordt door het schoolbestuur alles uit de kast gehaald om de kwaliteit te verbeteren’, aldus Baas.

Hij ziet weinig in strenger toezicht door buitengewone opsporingsambtenaren. Volgens Baas is het beter om preventief te werk te gaan. ‘De inspectie zou meer gebruik moeten gaan maken van kwaliteitskaarten per school, en deze voorleggen aan het bestuur en de school zelf. Als een school het risico loopt zeer zwak te worden, dan zouden er harde afspraken gemaakt moeten worden met het schoolbestuur om de kwaliteit op te krikken.’

De tijd die scholen krijgen om zich te verbeteren, is over het algemeen te kort, zegt Baas. ‘Wanneer een school als zeer zwak is beoordeeld, krijgt deze twee jaar de tijd om zich te verbeteren. De ervaring leert dat het de meeste zeer zwakke scholen niet lukt om binnen twee jaar de verbetering te realiseren. Bij een meer preventieve manier van werken zal dat waarschijnlijk wel lukken.’

‘Als het schoolbestuur en de school dan nog falen, dan moet het ministerie hierover besluiten nemen en niet de controleur. Het schoolbestuur is en blijft verantwoordelijk’, zo besluit Baas.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl