Priester Antoine Bodar wil alleen nog openbare scholen

Opnieuw pleit de bekende rooms-katholieke priester Antoine Bodar voor afschaffing van het bijzonder onderwijs. Hij wil dat alle scholen openbaar worden. Lees verder

In het Schooljournaal van CNV Onderwijs vraagt de bekende priester zich af of het niet beter is om van alle scholen openbare scholen te maken. ‘Misschien moet je je afvragen of het bijzonder onderwijs nog wel nodig is.’

Volgens hem is de multiculturele en seculiere samenleving een feit. ‘Is het daarom niet beter om van alle scholen openbare scholen te maken en naast het verplichte vak algemene levensbeschouwing afzonderlijke lessen in te voeren met een katholiek, protestants-christelijk, islamitisch of joods-humanistisch karakter?’

In 2009 liet Bodar zich hier ook over uit in het voormalige magazine Inzicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs (dat in 2010 met het VOS/ABB-blad Over Onderwijs is samengevoegd tot magazine School!). Hij zei toen dat het niet meer van deze tijd is om een hele school op een enkele overtuiging te baseren.

Bodar ziet dat op veel katholieke basisscholen het geloof nauwelijks nog een rol speelt. ‘Als het niet om scholen in achterstandswijken ging, waar het kerstfeest even belangrijk leek als het suikerfeest, dan ging het wel om scholen waar ze het interessanter vonden om positief over het boeddhisme uit te wijden.’

De signalering van Bodar sluit aan op die van bestuursvoorzitter Jan Timmers van het nu nog rooms-katholieke schoolbestuur Signum in Den Bosch. Hij wil het woord ‘katholiek’ uit de statuten halen, omdat de Signum-scholen niets meer met de katholieke kerk als instituut hebben. Timmers komt hierover aan het woord in het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De artikel uit schooljournaal, Inzicht en School! kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen