Prijzen voor beste bestuursverslag

Onderwijsdienstverlener Dyade heeft twee schoolbesturen uitgeroepen tot winnaar van de Bestuurs Bokaal voor het beste bestuursverslag van Nederland. De winnaars zijn de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in Bergambacht en de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) in Poeldijk. Lees verder

Het verslag van de PCPO in Bergambacht heeft volgens Dyade een ‘uitzonderlijk hoge score’ op de criteria volledigheid en kwaliteit van het financieel beleid. Het verslag van de WSKO in Poeldijk munt uit in toegankelijkheid en uitstraling. De winnaars hebben onder meer een oorkonde en een sculptuur gekregen.

Dit jaar moesten ruim 1500 besturen in het primair onderwijs voor het eerst een bestuursverslag maken over het jaar 2006. Het bestuursverslag is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag geworden.

Meer informatie op de pagina’s 8 en 9 van het Dyade Magazine van november.