Primair onderwijs bij Van Bijsterveldt buiten beeld

Marja van Bijsterveldt profileert zichzelf op de website van het ministerie van OCW als een minister die oog heeft voor het voortgezet en het beroepsonderwijs. Het primair onderwijs lijkt haar niet te interesseren. Lees verder

De nieuwe minister benadrukt op haar eigen pagina op de site van het ministerie dat het Nederlandse onderwijs tot de wereldtop moet blijven behoren. ‘Daarvoor is veeleisendheid een must. Dat geldt niet alleen voor leerlingen en docenten maar ook voor ouders. Mijn focus de komende jaren is simpel: lessen van goede kwaliteit die gegeven worden door leraren van wereldklasse. Dus de basis op orde en de lat omhoog.’

Onder het kopje ‘Hier sta ik voor’ gaat ze vervolgens in op drie zaken. Eerst noemt ze het beroepsonderwijs, waarbij ze de aansluiting op de arbeidsmarkt benadrukt. Het tweede punt is het tegengaan van schooluitval en het belang dat elke jongere een diploma haalt. Ten slotte benadrukt ze het belang van de maatschappelijke stages in het vo.

Deze drie punten sluiten aan bij de portefeuille die Van Bijsterveldt in het vorige kabinet als staatssecretaris had. Opmerkelijk is dat ze nu als minister op haar eigen webpagina het primair onderwijs volledig onvermeld laat.

Het primair onderwijs wordt ook niet genoemd op de eigen pagina van staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW. Hij gaat in op het hoger onderwijs en kunst en cultuur.