Primair onderwijs loopt achter met functiemix

In 2014 worden in het primair onderwijs de streefcijfers voor de functiemix waarschijnlijk niet gehaald. Dit komt doordat er knelpunten blijven bestaan waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. Vooral de uitwerking van de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) blijkt een probleem. Dat blijkt uit een rapportage die is gemaakt in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Minder dan de helft van de schoolleiders en -bestuurders verwacht de einddoelstellingen voor de functiemix in 2014 te halen. Dit heeft te maken met geldgebrek, de vele parttimers en onvoldoende gekwalificeerd personeel. Uit de rapportage blijkt ook dat het actief werken met bekwaamheidsdossiers, zoals voorgeschreven in de Wet BIO, nog geen gemeengoed is.

Schoolleiders en -bestuurders zijn het wel over eens dat de functiemix leidt tot meer functiedifferentiatie, de onderwijskwaliteit verbetert, professionalisering stimuleert en het personeelsbeleid versterkt.