Principeakkoord cao: kortere zomervakantie

Er is een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Lees verder

Afgesproken is onder meer dat zomervakantie een week korter wordt en dat er ter compensatie vijf roostervrije dagen komen. De school bepaalt met instemming van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad op welke data deze dagen vallen.

Ook is in de nieuwe cao afgesproken dat onbevoegde leraren twee jaar de tijd krijgen om hun bevoegdheid te halen en dat zij maximaal twee jaar een contract mogen hebben. Als de bevoegdheid is behaald, krijgt de betrokken docent een vast dienstverband.

Omdat er geen geld is voor loonsverhogingen over de hele linie, is afgesproken dat er alleen aan de onderkant van het salarisgebouw geld bij komt. Ondersteunend personeel tot schaal 8 krijgt een hogere eindejaarsuitkering van 1200 euro.

Als de leden van de sociale partners ermee instemmen, gaat de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs op 1 augustus in en blijven de afspraken een jaar gelden.

De principeafspraken staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen