Principes voor goed bestuur van het primair onderwijs

Onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie lumpsum primair onderwijs heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de besturenorganisaties, de AVS, vakbonden en ouderorganisaties een code goed bestuur opgesteld. Deze code bevat een lijst van principes voor goed bestuur van het primair onderwijs. Aan deze principes kan een bestuur zich spiegelen. Met behulp van deze lijst van principes kan men in eigen kring een discussie voeren welke bestuurlijke cultuur wenselijk is. Lees verder

Bijlagen