Prinsjesdag 2006: Minister OCW belooft kosten schoolboeken eindelijk aan te pakken

Er is eindelijk zicht op goedkopere schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. VOS/ABB, de werkgeversorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs komt tot deze conclusie naar aanleiding van wat minister Maria van der Hoeven van OCW op Prinsjesdag zegt. De CDA-minister maakt vandaag bij de presentatie van de onderwijsbegroting een ommezwaai: zij wil de hoge kosten van schoolboeken ‘in een volgende ronde’ gaan aanpakken. Dat is goed nieuws, want het betekent dat álle politieke seinen nu op groen staan om echt iets aan het schoolboekenprobleem te gaan doen. Lees verder

De  oppositiepartijen hebben al meermalen in de Tweede Kamer betoogd dat de peperdure schoolboeken goedkoper moeten. Dat is te bereiken als niet de ouders, maar de scholen de boeken kopen. Zij kunnen een vuist maken tegenover de uitgeverijen en kortingen bedingen, wat afzonderlijke ouders niet
kunnen. Maar de scholen hebben daar wel extra geld voor nodig. De schoolboekenplannen die PvdA, SP en ChristenUnie eerder dit jaar hebben gelanceerd, kosten de overheid ongeveer 250 miljoen. Dat bedrag moet worden toegevoegd aan de lumpsumvergoeding van vo-scholen, die daar dan vervolgens boeken van kunnen inkopen.

Tot nu toe was het juist het CDA dat bij monde van minister Van der Hoeven liet weten dat daar geen geld voor was. Nu zij blijkbaar ook ‘om’ is, kan het niet anders of er gaat de komende jaren iets veranderen, ongeacht de verkiezingsuitslag  in november. Het zijn opmerkelijke uitspraken die Van der Hoeven doet in de OCW-courant bij de presentatie van de onderwijsbegroting voor 2007. ‘Het is deze ronde nog niet gelukt om de boekenkosten aan te pakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het in een nieuwe ronde wel lukt’, zegt zij. Daar voegt ze aan toe dat ze graag door wil gaan als onderwijsminister in een volgend kabinet. 

In de begroting van 2007 is het bedrag van 250 miljoen overigens nog niet vrijgemaakt. Wel trekt de minister een half miljard euro extra uit voor onderwijs, cultuur en wetenschap, en dat is natuurlijk positief. Daarbij is volgens VOS/ABB niet veel nieuws onder de zon: veel bedragen waren al bekend. Veel extra geld gaat naar leer-werktrajecten in het beroepsonderwijs (115 miljoen) en naar voor- en vroegschoolse educatie (45 miljoen extra plus 18 miljoen voor personeel) en de aandacht voor leraren en lerarentekorten.