Procentuele groei openbaar onderwijs gestopt

De procentuele groei van het aantal leerlingen in het openbaar voortgezet onderwijs, lijkt te zijn gestopt. Dat geldt ook voor de procentuele daling die in de jaren negentig werd ingezet in het openbaar speciaal onderwijs. Het basisonderwijs laat over de gehele linie een stabiel beeld zien. Dat is af te leiden uit gegevens in het Jaarboek Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

In het schooljaar 1995-1996 ging 20 procent van de vo-leerlingen naar een openbare school. Dat steeg tot 2000-2001 vrij sterk tot 25 procent, waarna een afvlakking optrad. Nu ligt het sinds 2007-2008 op 26 procent. Dat is net zoveel als de categorie ‘Overig bijzonder onderwijs’, waarbij het vooral om algemeen bijzondere scholen gaat. De rk-scholen voor voortgezet onderwijs staan op 25 procent, terwijl het protestants-christelijk voortgezet onderwijs 22 procent van de leerlingen trekt.

Speciaal onderwijs
In het speciaal onderwijs is sinds 1995-1996 sprake van een lichte daling van het aandeel leerlingen op openbare scholen van 21 naar 19 procent. Het pc-onderwijs laat hier een stabiel beeld zien: dat schommelt heel licht tussen de 13 en 14 procent. De rk-scholen voor speciaal onderwijs hebben te maken met een daling van 30 naar 26 procent, terwijl de algemeen bijzondere scholen zijn gestegen van 35 naar 42 procent.

Basisonderwijs
Het basisonderwijs is over de hele linie vrij stabiel. Het aandeel leerlingen dat naar een openbare basisschool gaat, lag in 2008-2009 op 31 procent, terwijl dat in 1995-1996 32 procent was. Rooms-katholieke basisscholen hebben met 34 procent het grootste aandeel, gevolgd door de protestants-christelijke basisscholen met 28 procent en de algemeen bijzondere en overige bijzondere basisscholen met 8 procent.

Klik hier voor het Jaarboek Onderwijs van het CBS, waarin nog (veel) meer interessante gegevens staan.