Productvergelijking leerlingeninformatiesystemen v.o.

De productververgelijking van vier leerlingeninformatiesystemen (@VO, Magister, School+Web en Schoolvision) is afgerond en is als pdf-document hier te downloaden. Lees verder

De productvergelijking is uitgevoerd door Oberon in opdracht van de

organisaties voor bestuur en management en de VVO. Het doel van het

onderzoek is een geobjectiveerde beschrijving te geven van een viertal

leerlingeninformatiesystemen. Het betreft de drie meest gebruikte

systemen en een nieuwkomer waarvoor diverse scholen belangstelling

hebben getoond:

  • @VO (IbO/IOSYS);
  • Magister (Schoolmaster);
  • Schoolvision (OTIvision);
  • School + Web (Stoas).

De beschrijving heeft betrekking op diverse punten die voor scholen

van belang kunnen zijn bij hun overweging of een systeem voor hen

geschikt is. Uiteraard is voor een beoordeling van de geschiktheid van

een systeem voor een school overleg met de leverancier nodig. Deze

geschiktheid wordt onder meer beïnvloed door de functionaliteit die de

school wenst, door het beschikbare budget en door de schoolgrootte.

Bovendien kunnen ontwikkelingen in deze sector zeer snel gaan en volgen

versies van systemen elkaar snel op.

Zo zijn de twee leveranciers met het grootste marktaandeel op dit

moment bezig met vervanging van hun oude systemen. IOSYS is begin dit

jaar begonnen met de uitrol van @VO – de opvolger van Schoolfact 5 – en

Stoas zit midden in een vernieuwbouwtraject.

Dit rapport beschrijft de situatie in maart 2003. De leveranciers kunnen aangeven of bepaalde informatie nog actueel is.

Ten overvloede wijst VOS/ABB erop dat het kiezen van een nieuw

leerlingeninformatiesysteem geen oplossing biedt voor een gebrekkige

inrichting van de administratieve organisatie. Het is zaak dat scholen

een voldoende duidelijk beeld hebben wat ze van het systeem verlangen

en hoe ze het willen inzetten. Dat vraagt om het opstellen en toepassen

van heldere regels en procedures.