Proef met latere Citotoets op 53 basisscholen

In de regio’s Assen, Roermond, Wijchen en Elburg doen 53 basisscholen mee aan een proef waarbij pas eind maart de Citotoets wordt afgenomen. De rest van de scholen die de citotoets afnemen, doen dat op 2, 3 en 4 februari. Lees verder

De proef moet uitwijzen of door het later afnemen van de Citotoets de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler verloopt. Er is dan meer tijd om leerlingen uit groep 8 op de toets voor te bereiden. De proef volgt op een advies van de PO-Raad. De VO-raad sloot zich bij dat advies aan.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het Cito.