Proef met uitblinkende academici voor de klas

Komend najaar begint een proef met talentvolle academici die gedurende twee jaar les gaan geven in het voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW heeft daar afspraken over gemaakt met scholen, universiteiten en bedrijven. Lees verder

De proef ‘Eerst de Klas’ houdt in dat talentvolle academici twee jaar lang enkele dagen per week les gaan geven in het voortgezet onderwijs. Daarnaast halen zij hun onderwijsbevoegdheid en nemen ze deel aan een leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven. Doel van de proef is om in te spelen op de groeiende vraag naar academici voor de klas.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW heeft hierover afspraken gemaakt met scholen, universiteiten en de concerns Philips, DSM, Ahold, Akzo Nobel, KPN, ABN Amro en Shell. De proef begint dit najaar met 20 academici. Ze worden vanaf september gerekruteerd en gaan vanaf november aan de slag.

‘Eerst de Klas’ is de Nederlandse variant van buitenlandse voorbeelden, zoals het Engelse ‘Teach First’ en het Amerikaanse ‘Teach for America’.