Professionalisering bestuur en management te vrijblijvend

De professionalisering van bestuurders en managers in het primair onderwijs is nog te vrijblijvend. Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn conclusies uit het rapport ‘Professioneel leiderschap in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Lees verder

Decentralisatie en deregulering door de overheid maakt het voor het onderwijs extra belangrijk om verder te professionaliseren. Scholen en besturen hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen en hebben ook meer middelen en beleidsmatige keuzes om die verantwoordelijkheden op te pakken.

Dit plaatst bestuurders en managers voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes. Het vak van schoolleider en de rol van de bestuurders zijn uitdagender, meer divers maar ook zwaarder geworden.

Verplichte registratie en professionalisering is op dit moment nog niet aan de orde. Getuige de afspraken en ambities van de overheid en de sociale partners gaat die situatie veranderen. Het pas geactualiseerde competentieprofiel voor schoolleiders zou voor deze groep daartoe een goed fundament zijn.

Op dit moment zijn de opleidingseisen niet geformuleerd. Een uitputtend overzicht van het scholingsaanbod en de kwaliteit ontbreekt. Er is ook geen instantie die het scholingsaanbod ordent en van een kwaliteitskeurmerk voorziet. 

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Professioneel leiderschap in het primair onderwijs’.

Werven en behouden
Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft ook het rapport Werven en behouden van schoolleiders uitgebracht. Het geeft informatie over succesvolle leiderschapspraktijken, over benodigde competenties en over opleidingen.

Verder bevat het goede voorbeelden voor het werven, opleiden en begeleiden van schoolleiders van binnen en van buiten de eigen sector. Tevens staan in het rapport voorbeelden van activiteiten om schoolleiders voor het onderwijs te behouden.