Professor: ‘Meer loopbaangericht leren in vmbo’

Professor dr. Marinka Kuijpers pleit voor een nieuwe leeromgeving voor leerlingen in het vmbo. Daarin moet het vooral gaan om leren voor een loopbaan. Naast kennisoverdracht is dat een nieuwe taak voor het onderwijs. Lees verder

Kuijpers zal hier op 30 november nader op ingaan tijdens haar oratie als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit. De bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs’ van Kuijpers valt onder LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, onderdeel van de Open Universiteit, en wordt gefinancierd door twaalf organisaties uit de praktijk, waaronder TechniekTalent.nu en Stichting Platforms VMBO.

Leren voor de loopbaan
De titel van de oratie is: ‘Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte’. De term architectuur is niet voor niets gekozen. Kuijpers: ‘Het gaat over de vormgeving van het onderwijs. Uitgangspunt is dat we op een keerpunt staan, met een samenleving die andere eisen aan het onderwijs stelt dan vroeger. Je moet nu zelf vorm geven aan je leren, het werk verandert steeds, leerlingen oefenen later beroepen uit die nu nog niet eens bestaan. Belangrijk is om leerlingen te laten leren voor de loopbaan. Het gaat om zaken als: werk kunnen krijgen en houden, leren om te gaan met onzekerheid en het nemen van beslissingen. Leraren moeten niet alleen kennis overdragen, maar vooral jongeren stimuleren om zelf te leren door het accent te leggen op hun kwaliteiten en hen leren hun talenten op de goede plek te zetten.’

Zo’n benadering vraagt volgens Kuijpers om een andere leeromgeving, waarin flexibilisering van het onderwijs en een nauwe samenwerking met de praktijk samengaan. In zo’n nieuwe leeromgeving moeten niet alleen leerlingen ruimte krijgen om te ontdekken, maar moeten ook leraren ruimte krijgen om te professionaliseren, te leren op hun werkplek. Maar het gaat Kuijpers niet alleen om ruimte geven: ‘Ruimte geven zonder richting te geven, betekent dat het alle kanten op gaat. Er is dus ook richting nodig, op elk niveau.’

Marinka Kuijpers
Marinka Kuijpers (1962) is sinds 2003 lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool. In datzelfde jaar promoveerde zij aan de Universiteit Twente op haar proefschrift ‘Onderzoek naar loopbaancompetenties van werknemers’. Naar aanleiding van haar dissertatie ontstond belangstelling vanuit het beroepsonderwijs naar de vraag hoe het onderwijs in de beroepskolom leerlingen kan voorbereiden op de eisen die aan een moderne beroepsbeoefenaar worden gesteld. Zowel haar promotieonderzoek als haar onderzoeken binnen het onderwijs gericht op loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling zijn van betekenis voor beleid en praktijk. Kuijpers werd in 2008 onderscheiden met de Johan van der Sanden Erepenning, uitgereikt door Stichting Platforms VMBO. Deze speciale prijs voor grote verdienste voor het vmbo kreeg zij voor het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk.

Meer informatie op www.look.ou.nl of www.ou.nl

Verbindend leren
VOS/ABB heeft eerder al ingezet op het leggen van verbindingen tussen het vmbo-onderwijs en het bedrijfsleven. Door middel van conferenties ‘Verbindend leren’ werden op initiatief van VOS/ABB in de jaren 2007-2009 veel contacten gelegd tussen scholen en bedrijven. Doel was om de leerlingen op te leiden voor functies die het bedrijfsleven echt nodig heeft. Zie de berichtgeving hierover in de rechterkolom hiernaast.