Profielen bestuursleden

In de voorbeeldregeling “profielen bestuursleden” wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop een schoolbestuur vooraf kan formuleren aan welke kwalificaties bestuursleden dienen te voldoen, als zij tot het bestuur wensen toe te treden. Lees verder

De voorbeeldregeling met profielen van bestuursleden kunt u hieronder onder ‘bijlagen’ inzien of downloaden.

In de regeling is ook een profielschets opgenomen voor de leden van het college van bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.