Project Verbindend Leren gaat door

De tweede ronde van het project Verbindend Leren is begonnen. Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB blijft projectleider. Lees verder

Bij Verbindend Leren staat de ontmoeting en de samenwerking tussen scholen voor vmbo en het bedrijfsleven centraal.

Verscheidene projecten worden regionaal uitgevoerd. Verbindend Leren krijgt subsidie van van het ministerie van OCW.

Weert en Eindhoven
In de tweede ronde zal op 1 november een conferentie worden gehouden in Weert, waar de theoretische leerweg centraal staat. Op een nog nader te bepalen datum zal er ook een conferentie zijn in de omgeving van Eindhoven, met als speerpunt de hulp aan de vmbo-leerling om een leerwerkbaan te vinden. Daarnaast komt er een landelijke conferentie met als centrale vraag ‘Wat kan het vmbo leren van het praktijkonderwijs?’.

Als u belangstelling hebt voor het project Verbindend Leren of op een van de conferenties goede praktijkvoorbeelden wilt tonen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB. Zie ook www.verbindendleren.nl.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl