‘Protestantse ouders moeten kans gvo grijpen’

De mogelijkheid van godsdienstig vormingsonderwijs (gvo) in het openbaar primair onderwijs ‘verdient een plaats in de voorbede van de kerken’. Dat zeggen dominee L. Bal uit het Betuwedorp Zoelen en bestuurslid G. van der Hoek van de Stichting Protestants Christelijk Godsdienstig Vormings Onderwijs in het Reformatorisch Dagblad. Lees verder

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs zijn sinds dit schooljaar professioneel geregeld. Docenten vallen onder een eigen cao en onder de Wet BIO. Bal en Van der Hoek zien de nieuwe regelgeving als een geweldige kans die de kerken van de overheid hebben gekregen. ‘Ons wordt nu niet alleen de mogelijkheid geboden kinderen op de openbare school enige Bijbelkennis mee te geven en een boodschap over te brengen, maar ook om docenten daarvoor de nodige toerusting te geven’, zo zeggen ze in het Reformatorisch Dagblad.

Ze vinden dat gvo ‘een plaats in de voorbede in de kerken’ verdient, omdat op die manier tienduizenden protestants-christelijke kinderen van openbare basisscholen worden bereikt.  ‘Directeuren van openbare scholen zijn soms huiverig voor evangelisatie, maar kinderen krijgen dit onderwijs alleen als de ouders het wensen’, aldus Van der Hoek en Bal.

Ze denken dat openbare scholen eerder geneigd mee te werken aan gvo als ze dat als een verrijking ervaren. ‘Laat een docent niet alleen binnenlopen om zijn eigen les te geven, maar ook betrokkenheid tonen in de omgang met het team, in het op christelijke wijze meeleven met lief en leed binnen de schoolgemeenschap.’

Klik hier voor het (uitgebreidere) bericht op de website van het Reformatorisch Daglbad (op zondag is deze website overigens niet te bereiken).