Protocol bewegingsonderwijs

VOS/ABB heeft met de collegaorganisaties mede op verzoek van de Tweede Kamer een protocol voor bewegingsonderwijs opgesteld. Het protocol is bestemd voor het primair onderwijs en bestaat uit een checklist en een toelichting. Lees verder

In het protocol staan eerst algemene eisen. Zo moet bewegingsonderwijs, net als andere leer- en vormingsgebieden,onder meer een inhoudelijke visie, een vakwerkplan en kwaliteitsbeleid kennen. Het moet ook aansluiten bij het schoolbeleid en vakoverstijgende doelen. Bovendien moeten de vorderingen van de leerlingen, net als bij andere vakken, in een leerlingvolgsysteem worden bijgehouden.

Het protocol gaat verder in op specifieke kwesties, die onder de volgende kopjes vallen: wie, waartoe, wat, hoe, waar, wanneer en veiligheid. Het protocol staat als pdf-document in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl

Bijlagen