Protocol over aanpak van huiselijk geweld (mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik)

De protocollen voor primair en voortgezet onderwijs kunt u hieronder onder ‘bijlagen’ inzien of downloaden. Voorts kunt u in de bijlagen ook het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vinden. Dit basismodel is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als … Lees verder

De protocollen voor primair en voortgezet onderwijs kunt u hieronder onder ‘bijlagen’ inzien of downloaden.

Voorts kunt u in de bijlagen ook het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vinden. Dit basismodel is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als zij vermoedens van mishandeling hebben. Dit basismodel kan als leidraad dienen voor onderwijsorganisaties om een eigen code op te stellen. Er is momenteel een wetsvoorstel aanhanging die professionals verplicht om met een meldcode te gaan werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld. Dit wetsvoorstel is op 27 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking.