Provincialisme fnuikt openbaar onderwijs

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zullen er alles aan doen om het collectieve ontslag van het bestuur van de Limburgse Stichting Akkoord! voor openbaar primair onderwijs ongedaan te maken. Zo zal deze buitengewoon onverkwikkelijke zaak, die getuigt van een schadelijk soort provincialisme, op de agenda van de landelijke politiek worden gezet. Lees verder

Het toezichthoudend orgaan namens de Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo heeft het bestuur van de Stichting Akkoord! ontslagen. De reden daarvoor zou zijn dat de stichting niet wil meewerken aan een onderzoek dat het toezichthoudend orgaan ingesteld wil zien naar uit de lucht gegrepen misstanden, die elk rationeel fundament ontberen. Bovendien wordt het bestuur van de stichting verweten zich niet hoffelijk genoeg te gedragen tegenover de gemeentelijke toezichthouders.

VOS/ABB beschouwt het ontslag van het bestuur van de Stichting Akkoord! als een volgende stap van de betrokken Noord-Limburgse gemeenten om het openbaar onderwijs koste wat kost dwars te zitten. Vanaf de oprichting van de stichting in 2003 is sprake van een moeizame relatie met de gemeenten, die de stichting destijds overigens zelf in het leven hebben geroepen.

Stelselmatig dwarsbomen
Zo verzette de gemeente Maasbree zich hevig tegen een initiatief van Akkoord! om samen met een grote groep ouders in de kern Maasbree openbaar onderwijs te realiseren. De gemeente Horst aan de Maas gaf het bestuur van een nieuwe openbare school in handen van een katholieke onderwijsstichting, die louter en alleen voor die gelegenheid snel werd omgebouwd tot een samenwerkingstichting. De gemeente Sevenum weigerde zich te houden aan het overdrachtscontract voor een onderwijsgebouw. Het beeld is dat alle betrokken gemeenten stelselmatig de initiatieven van Akkoord! om het openbaar onderwijs te bevorderen dwarsbomen. Het gemeentelijk beleid getuigt van een benauwd soort provincialisme, dat het openbaar onderwijs moedwillig schade berokkent.

VOS/ABB benadrukt dat het een goede zaak is dat gemeenten de wettelijke bevoegdheid hebben om in te grijpen bij wanbeheer in het openbaar onderwijs. Bij Akkoord! is daar echter geen enkele sprake van! De stichting is aantoonbaar financieel kerngezond en heeft uitstekende inspectierapporten, enthousiast personeel en tevreden ouders. Het ontslag van het bestuur kan daarom alleen worden gezien als de ultieme poging van de betrokken Noord-Limburgse gemeenten om het openbaar onderwijs in deze van oudsher door het katholiek onderwijs gedomineerde regio onderuit te halen.

Bijzonder onverkwikkelijk
VOS/ABB en VOO vinden het van uitermate groot belang om deze bijzonder onverkwikkelijke kwestie onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. Ook zullen juridische stappen worden ondernomen om het ontslag van het bestuur aan te vechten. Als de gemeentelijke toezichthouders in deze Noord-Limburgse affaire hun zin krijgen en het bestuur van Akkoord! daadwerkelijk het veld zou moeten ruimen, is dat niet alleen een aanslag op het het openbaar onderwijs in deze regio, maar op alle verzelfstandigde openbare schoolbesturen in Nederland.

Verenigingssecretaris Ritske van der Veen van VOS/ABB wijst erop dat er nog nooit een bestuur van openbaar onderwijs is ontslagen op basis van vermeend ‘schaden van de belangen van het bestuur’. "Zo is het hek van de dam", zegt hij. "De redenering is kennelijk, dat als een bestuur iets doet wat een gemeente niet zo goed bevalt, dat het bestuur dan zomaar kan worden ontslagen. Het komt in Nederland regelmatig voor dat schoolbesturen en gemeenten niet op één lijn zitten, maar over het algemeen wordt dan in redelijkheid een oplossing gezocht, soms met hulp van derden. De ramkoers waarvoor de Limburgse gemeenten nu hebben gekozen is voor VOS/ABB onaanvaardbaar", aldus Van der Veen.

In de rechterkolom staan drie artikelen uit Dagblad De Limburger over het ontslag van het bestuur van de Stichting Akkoord!.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen