Provincie krijgt bevoegdheid voor kerndoelen Fries

De provincie Fryslân krijgt de bevoegdheid om de kerndoelen voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs vast te stellen. Dat hebben de ministers Marja van Bijsterveldt van OCW en Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en de provincie in een convenant vastgelegd. Lees verder

De provincie Fryslân krijgt ook de bevoegdheid te bepalen welke scholen wel, niet of deels het vak Fries mogen geven. Tevens is afgesproken dat er zo snel mogelijk een bestuursakkoord voor de Friese taal en cultuur komt.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA) is blij met het convenant. Ze is al in overleg met scholen in de provincie Fryslân om de nieuwe bevoegdheid op het gebied van het vak Fries inhoudelijk gestalte te geven.

Klik hier voor een persbericht van de provincie Fryslân (slechts in het Fries; de afdeling communicatie van de provincie Fryslân weigert desgevraagd een Nederlandstalige versie op te stellen).