Publicatie van wetsvoorstel Goed onderwijs en bestuur

Het wetsvoorstel Goed onderwijs, goed bestuur is als officieel Kamerstuk gepubliceerd. Er wordt naar gestreefd om de behandeling van het voorstel voor de zomer af te ronden. Lees verder

De regering heeft het wetsvoorstel op 29 december jongstleden ingediend. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om er een spoedadvies over uit te brengen. Dit advies moet er zijn voordat het schriftelijke verslag over het voorstel wordt uitgebracht.

De Kamerfracties hebben tot 20 maart de tijd voor hun inbreng voor het schriftelijk verslag.

In de rechterkolom staan vier documenten die alle bettrekking hebben op het wetsvoorstel. U kunt daar ook een eerder nieuwsbericht over het wetsvoorstel aanklikken.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen