Publiek eens met boetes voor spijbelende ouders

Een overgrote meerderheid van de mensen is het ermee eens dat de leerplichtambtenaar een boete kan geven aan ouders als die hun kind van school halen om eerder met vakantie te kunnen. Lees verder

Stand.nl van de NCRV peilde dinsdag in de Sportzomer op Radio 1 de mening van het publiek over dit onderwerp. Bijna driekwart van de respondenten vindt boetes voor spijbelende ouders prima. Directe aanleiding voor de peiling was dat het ministerie van OCW social media inzet om ouders te informeren over de Leerplichtwet en de mogelijke gevolgen van ongeoorloofd verzuim.

De redactie van de Sportzomer op Radio 1 benaderde VOS/ABB om in de uitzending een standpunt in te nemen. VOS/ABB vindt dat de Leerplichtwet, net als alle andere wetten, moet worden nageleefd. Alleen in bijzondere gevallen kan de directeur van de school ouders toestemming geven om een kind thuis te laten. Dat kan bijvoorbeeld bij een sterfgeval of een huwelijksfeest in het buitenland. Niet in de file willen staan op weg naar een vakantieadres of het kunnen boeken van een goedkope vlucht buiten het hoogseizoen zijn geen goede redenen.

Een luisteraar die in de uitzending reageerde, opperde het idee dat scholen ouders in de gelegenheid kunnen stellen om hun kind(eren) een aantal dagen per jaar vrij te laten nemen buiten de reguliere vakanties om. Dit idee sluit aan bij de modernisering van de schooltijden, waar het project Andere Tijden zich sterk voor maakt, en bij flexibele vakanties, waarmee een aantal scholen experimenteert.

Een mooi voorbeeld van een school die met flexibele vakanties werkt, is De School in Zandvoort.