Publiek-private samenwerking en huisvesting

Het Servicecetrum Scholenbouw heeft een boek uitgebracht over publiek-private samenwerking (pps) voor de bouw en het beheer van het Montaigne Lyceum in Den Haag. Lees verder

Het boek beschrijft hoe opdrachtgever en opdrachtnemer na de bouw en drie jaar beheer tegen deze eerste zogenoemde pps-school aankijken. Rector Leo de Kraker van het Montaigne Lyceum: ‘Het is nodig om als schoolbestuur een meer bedrijfseconomische houding aan te nemen, om meer efficiëntie aan te brengen.’

U kunt het boek Evaluatie Montaigne Lyceum gratis downloaden. U kunt het boek ook bestellen door een email te sturen aan info@scsb.nl.