PvdA in krimpend Sluis wil onderwijs reorganiseren

De PvdA in de gemeente Sluis wil dat er van de huidige twintig basisscholen in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen acht overblijven. Als het voortgezet onderwijs een bepaald aanbod niet kan realiseren, moet er voor leerlingen vervoer komen naar Terneuzen

In het verkiezingsprogramma van de PvdA in de gemeente Sluis staat dat de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Escalda voor openbaar primair onderwijs zou moeten fuseren met het christelijke schoolbestuur Scoba.

De acht basisscholen die uiteindelijk in de gemeente Sluis zouden moeten overblijven, moeten brede scholen worden met voor-, tussen- en naschoolse opvang. ‘Om scholen voor iedereen bereikbaar te houden, wordt een schoolbus ingezet vanuit kernen waar geen school meer is naar de dichtstbijzijnde school’, zo schrijft de PvdA.

Ook in het voortgezet onderwijs wil de PvdA veranderingen. Omdat het Zwin College in Oostburg een streekfunctie heeft, streeft de partij naar ‘een zo breed mogelijk aanbod’. Indien echter bepaalde opleidingen/richtingen niet langer in Oostburg kunnen
blijven bestaan, moet er worden gezorgd voor gratis vervoer van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Terneuzen.

De PvdA in de gemeente Sluis wil ook meer afstemming en samenwerking zoeken met het onderwijs in Vlaanderen. Daarbij komen het voortgezet onderwijs in Maldegem en Knokke en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs alsmede de universiteit in Gent In beeld.

Omroep Zeeland heeft aandacht besteed aan het plan van de PvdA.