PvdA kijkt voor krimp naar openbaar schooltje Kats

In een kritisch artikel in NRC Handelsblad illustreren PvdA-leden de realiteit van de kleine basisscholen aan de hand van de situatie in het Zeeuwse dorp Kats. Ze reageren op het recente krimpadvies van de Onderwijsraad. Lees verder

PvdA-voorzitter Hans Spekman, Kamerlid Loes Ypma en het als kritisch bekendstaande Zeeuwse PvdA-lid Jan Schuurman Hess stellen in de krant dat een kleine basisschool ‘van onschatbare waarde’ is voor een kleine gemeenschap. Volgens hen moeten de Onderwijsraad, de overheid en schoolbesturen inzien dat sluiting van kleine scholen niet de beste optie is. ‘Zij moeten creativiteit aanboren om kleine scholen te koesteren als een broedplaats voor onderwijskwaliteit en gemeenschapszin’, aldus Spekman, Ypma en Schuurman Hess.

De constatering van de Onderwijsraad dat een basisschooltje met 23 leerlingen 247.000 euro per jaar kost, terwijl een klas in de Randstad met 25 leerlingen slechts 92.000 euro per jaar kost, vinden zij eenzijdig en manipulerend. Ze zijn ook kritisch over het argument voor sluiting dat de Onderwijsraad baseert op het vermeende tekort aan kwaliteit van kleine scholen: ‘Doe dan wat aan de kwaliteit, zou je zeggen.’

Ze illustreren de strijd voor het openhouden van kleine basisscholen aan de hand van de situatie in het dorpje Kats op Noord-Beveland. ‘Katsenaren hechten aan de kwaliteiten van hun school: toponderwijs op maat van ieder kind en de school als hart van een open, vrije en verbonden gemeenschap’, zo schrijven ze.

Schuurman Hess haalde eerder het nieuws, omdat hij wil dat leerlingen uit de Randstad die baat hebben bij een rustige omgeving naar de openbare Prinses Margrietschool in Kats worden gestuurd. Deze leerlingen zouden onderdak moeten krijgen bij plaatselijke gezinnen. De Amsterdamse oud-wethouder en partijgenoot Lodewijk Asscher, die nu vice-premier is, zou hier volgens Schuurman Hess positief op hebben gereageerd. Voor zover bekend is er nog niets van dit plan terechtgekomen.

De Prinses Margrietschool in Kats valt onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Nobego voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Noord-Beveland en Goes.

U kunt het ingezonden stuk lezen op de website van de PvdA.