PvdA probeert het weer: segregatie bij wet tegengaan

De gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De PvdA wil dat staatssecretaris en partijgenoot Sharon Dijksma van OCW dat per wet gaat regelen. Met het plan probeert de PvdA een initiatiefwetsvoorstel dat in 2005 werd aangenomen maar waar niets meer mee is gedaan, nieuw leven in te blazen. Lees verder

Segregatie in het onderwijs, waarbij de samenstelling van de leerlingenpopulatie niet overeenkomt met de sociale structuur van de wijk waarin ze staan, is hardnekkig. Vooral in oudere wijken met relatief goedkope woningen in de steden is het zo dat met name openbare scholen onevenredig veel leerlingen van allochtone en/of laagopgeleide ouders hebben, terwijl bij het bijzonder onderwijs vaak het tegenovergestelde het geval is.

De PvdA wil nu dat gemeenten meer wettelijke mogelijkheden krijgen om schoolbesturen te dwingen mee te werken aan maatregelen om de segregatie tegen te gaan. Kamerlid Margot Kraneveldt noemt in de Volkskrant de mogelijkheid om alle scholen te binden aan één centraal aanmeldmoment. Zo kan volgens haar worden voorkomen dat hoogopgeleide ouders hun kinderen al in een vroeg stadium aanmelden voor de school van hun keuze, waardoor andere groepen niet meer op die school terecht kunnen.

Vrijwilligheid werkt niet
Kraneveldt zegt dat vrijwilligheid niet werkt. ‘Wij stellen voor dat gemeenten moeten kunnen bepalen dat alle kinderen op dezelfde leeftijd kunnen worden ingeschreven; dus niet het ene kind vlak na de geboorte, en het andere kind net voor de 4de verjaardag. Als een paar schoolbesturen dwarsliggen, krijgt de gemeente, als het aan ons ligt, de mogelijkheid het toch in te voeren’, aldus het PvdA-Kamerlid in de Volkskrant.

In het PvdA-plan staat ook dat de scholen de mogelijkheid moeten krijgen om met twee wachtlijsten te werken, één voor leerlingen met hoogopgeleide en één voor leerlingen van laagopgeleide ouders. Dit idee is door de Utrechtse PvdA-onderwijswethouder Rinda den Besten uit de kast gehaald. In 2002 voerde de openbare basisschool De Pijler in Rotterdam een dubbele wachtlijst voor autochtone en allochtone leerlingen in. De school overtrad daarmee de wet en moest er daarom mee stoppen.

Het is niet de eerste keer dat de PvdA in de Tweede Kamer met een plan komt om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In 2005 presenteerde toenmalig onderwijsspecialist Mariëtte Hamer samen met Wouter Bos, die destijds nog fractievoorzitter was, een tienpuntenplan. Dit plan volgde op een initiatiefwetsvoorstel, waaraan toen ook de Kamerleden Jeroen Dijsselbloem en Kraneveldt (toen nog LPF) meewerkten. Het voorstel werd door de Tweede Kamer aangenomen, maar er is sindsdien niets meer mee gebeurd.

Wouter kiest wit
Opmerkelijk detail dat toen tijdens de perspresentatie van het tienpuntenplan in het Haagse perscentrum Nieuwspoort naar voren kwam, was dat Wouter Bos in tegenstelling tot wat zijn eigen partij voorstelde, zijn eerste kind al op 1-jarige leeftijd bij een witte school in zijn woonplaats Amsterdam-Noord had aangemeld.

Hij verdedigde zich door te zeggen dat er in Nederland vrijheid van onderwijs is en dat hij daar dus ook gebruik van mocht maken. De ontboezeming van Bos leidde in de media tot verontwaardigde reacties. Editie.NL van RTL4 kopte destijds ‘Wouter kiest wit’.

Directeur Ed Dubois van de openbare Buikslotermeerschool vond het besluit van Bos destijds betreurenswaardig. Het was volgens hem des te opmerkelijker omdat Bos niet eens op de openbare school was komen kijken.

Klik hier voor het item van Editie.NL.

De tekst van het tienpuntenplan uit 2005 staat in de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt u ook de tekst van een nieuwsbericht over het nieuwe antisegregatieplan, dat de PvdA op haar website wil plaatsen; deze tekst is woensdag door de Kamerfractie van de PvdA alvast aan VOS/ABB beschikbaar gesteld.

Bijlagen