PvdA ruilt beleid in voor kabinetsdeelname

Het is teleurstellend dat de Partij van de Arbeid het wetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht heeft ingetrokken om met CDA en ChristenUnie te kunnen regeren. Wat hebben het onderwijs en de samenleving aan progressief beleid als dit zo gemakkelijk inwisselbaar is voor kabinetsdeelname? Lees verder

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer gaf in de vorige kabinetsperiode aan dat er algemene acceptatieplicht moest komen. Dit zou betekenen dat bijzondere scholen in principe alle leerlingen zouden moeten toelaten, net zoals openbare scholen dat moeten. Het voorstel van de PvdA zou overigens niet het einde betekenen van artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Ook zou een uitzondering worden gemaakt voor streng-religieuze scholen. Die zouden op basis van hun grondslag leerlingen kunnen blijven weigeren.

In de kabinetsonderhandelingen heeft de PvdA het wetsvoorstel echter moeten laten varen, zo blijkt uit een toelichting die PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt aan VOS/ABB gaf. Ze benadrukte dat de PvdA niet van mening was veranderd, maar dat haar partij heeft moeten toegeven onder druk van CDA en ChristenUnie. Inmiddels heeft PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma in een interview met ons blad Over Onderwijs laten weten dat met ‘ideologische scherpslijperij’ vaak minder wordt bereikt dan met positief beleid.

Het is heel jammer dat we moeten constateren dat organisaties zoals VOS/ABB die al jarenlang pleiten voor algemene acceptatieplicht door de staatssecretaris worden beschouwd als ideologische scherpslijpers. Algemene toegankelijkheid van alle scholen behoort tot een volstrekt logische ontwikkeling, gezien de voortschrijdende segregatie in het onderwijs waaronder met name de openbare scholen te lijden hebben.

We mogen hopen dat de positieve maatregelen die het kabinet wil nemen om ouders op een positieve manier tot andere keuzen te verleiden voldoende resultaat zullen opleveren. Tegelijkertijd is het triest te constateren dat het kennelijk teveel gevraagd is om nota bene met behoud van artikel 23 de openbare en bijzondere scholen op dit vlak op dezelfde manier te behandelen.

In de rechterkolom van dit commentaar vindt u het nieuwsbericht over het intrekken van het wetsvoorstel. Ook kunt u daar het bericht aanklikken waarin staatssecretaris Dijksma op de kwestie ingaat.