PvdA toch akkoord met schoolboekenplan

De PvdA geeft na aanvankelijke bezwaren toch groen licht voor het schoolboekenplan van het kabinet. PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt zei dinsdag dat zij van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW voldoende garanties heeft gekregen dat de scholen zelf kunnen blijven bepalen welke boeken zij gebruiken. Nu de PvdA het plan steunt, is er een Kamermeerheid voor. Lees verder

Kraneveldt zegt dat haar partij ‘volmondig’ met het plan instemt. In het regeerakkoord was vastgelegd dat de schoolboeken in het vo voor de ouders gratis zouden worden. De Partij van de Arbeid had bij nader inzien toch bezwaren, omdat het geld dat ermee gemoeid is, bij alle ouders terechtkomt en niet alleen bij diegenen met een laag inkomen.

De PvdA wees er ook op dat de verplichte Europese aanbesteding van de schoolboeken problemen zou gaan opleveren. Maar Kraneveldt zegt dat Van Bijsterveldt die zorgen kunnen wegnemen. Volgens het PvdA-Kamerlid ‘valt de administratieve rompslomp echt wel mee’.

Veel scholen zijn bang dat ze door de ‘gratis’ schoolboeken en de Europese aanbesteding niet meer de vrijheid hebben om zelf te bepalen welke boeken zij gebruiken. Bovendien wijzen veel besturen erop dat het kabinet met het schoolboekenplan geld dat voor onderwijs is bedoeld, misbruikt voor inkomenspolitiek.

Teruggefloten
De kritiek van de schoolbesturen leidde ertoe dat voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad moest terugkomen op het aanvankelijke akkoord dat hij met Van Bijsterveldt over de schoolboeken had gesloten. VOS/ABB deelt de kritiek van de besturen dat er geen onderwijsgeld mag worden misbruikt om de koopkracht van de gemiddelde Nederlander op peil te houden.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is teleurgesteld over de steun van de PvdA voor het schoolboekenplan. ‘Er zijn totaal geen garanties gegeven door de staatssecretaris over de keuzevrijheid van scholen’, aldus LAKS-voorzitter Sywert van Lienden.

In de rechterkolom staat een brief van Van Bijsterveldt waarin ze reageert op de bezwaren die in het schoolboekendebat in de Tweede Kamer aan de orde zijn gekomen. Daar vindt u ook de tweede nota van wijziging die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijlagen