PVV-Kamervragen over islamitische feestdagen

PVV-Kamerlid Harm Beertema wil van minister Marja van Bijsterveldt van OCW weten hoe zij denkt over scholen die studiedagen organiseren op islamitische feestdagen. Lees verder

De vragen van Beertema staan in het islamofobe kader van de partij van Geert Wilders. Als het Kamerlid de wet erop had nageslagen, had hij namelijk kunnen weten dat het scholen wettelijk is toegestaan om bijvoorbeeld op het Offerfeest dicht te zijn, mits de oudergeleding in de medezeggenschapsraad daarmee heeft ingestemd. Bovendien moet deze extra vrije dag in het schoolplan staan en via de schoolgids bekend zijn gemaakt. Ook de planning van de studiedagen moet in de schoolgids staan, zodat de ouders ervan op de hoogte kunnen zijn.

Herhaling van zetten
Het verlof tijdens het Suikerfeest was ook al in 2008 aanleiding voor een discussie in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD benadrukten toen dat de extra vrije dag voor het Suikerfeest niet ten koste mocht gaan van het verlof op nationale feestdagen, zoals Koninginnedag. CDA en VVD zeiden toen dat ook christelijke feestdagen er niet door in het gedrang mochten komen.

Kamerlid Martin Bosma van de PVV liet destijds blijken fel tegen verlof op het Suikerfeest te zijn. ‘We mogen nooit toegeven aan deze ideologie die Nederland stukje bij beetje wil overnemen’, waarmee Bosma met ‘deze ideologie’ de islam bedoelde. Beertema laat zich nu in gelijke bewoordingen uit door te stellen dat islamitische feestdagen niet in de Nederlandse traditie zouden passen en ‘nooit de status van officiële feestdag dienen te krijgen’.

Klik hier voor de Kamervragen van Beertema.