Raden van toezicht bezorgd over passend onderwijs

De raden van toezicht van 48 schoolbesturen maken zich zorgen over het invoeringstraject van passend onderwijs. Dat schrijven ze in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Het invoeringstraject is volgens de afzenders van de brief te kort. Bovendien gaat het volgens hen gepaard ‘met een onevenredige en erg forse financiële taakstelling’. Dit leidt ertoe dat het voor besturen wel heel erg moeilijk wordt om aan de doelstellingen van passend onderwijs te voldoen.

De schoolbesturen worden, aldus de raden van toezicht, door de minister ‘aanwijsbaar onvoldoende in staat gesteld om de vaak jarenlang opgebouwde en zeer relevante kennis en expertise (…) op een verantwoorde wijze in te zetten’.

De minister wordt ervan beschuldigd dat zij het (voortgezet) speciaal onderwijs niet serieus neemt en grote aantallen zorgleerlingen aan hun lot overlaat, ‘aangezien de kennis en kunde van het reguliere onderwijs om hen op een verantwoorde wijze op te vangen vooralsnog volstrekt onvoldoende is’.

De toezichthouders dringen er bij de minister op aan om de invoering van passend onderwijs gepaard te laten gaan met voldoende tijd en geld, omdat zij anders niet meer op een verantwoorde wijze toezicht kunnen houden op onderwijsorganisaties voor kinderen met een beperking.

U kunt de brief aan de minister downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen