Randstad en VOS/ABB pakken samen het personeelstekort in het onderwijs aan

Randstad Nederland en VOS/ABB maken zich samen sterk om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken. Beide organisaties hebben hiervoor vanochtend in Woerden een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Doel van de samenwerking is om meer mensen voor een baan in het onderwijs te interesseren. VOS/ABB is de organisatie voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees verder

Het primair en het voortgezet onderwijs moeten de komende jaren alle zeilen bijzetten om te blijven beschikken over voldoende goed gekwalificeerd personeel. “De doorwerking van de vergrijzing”, aldus G. Loomeijer, interim-directeur VOS/ABB, “zal vooral in het funderend onderwijs zijn sporen nalaten. VOS/ABB wil in samenwerking met Randstad haar leden daadkrachtig ondersteunen om de voorspelde lerarentekorten het hoofd te bieden. Verder zien we dat steeds meer schoolbesturen op het gebied van de sociale zekerheid rekening houden met deregulering van de overheid en een toename van risicodragende factoren in hun personeelsbeleid.” Volgens J. Vermeulen, directeur van Randstad Nederland, vragen nieuwe lesmethoden, aanpassingen in het programma-aanbod en mobiliteit om een flexibele benaderingvan de arbeidsmarkt. “Randstad als marktleider in onderwijs is een innoverende partner die schoolbesturen hierin kan ondersteunen. Wij combineren onze kennis van de onderwijsbranche met ervaringen uit het bedrijfsleven. Met ons dienstenpakket kunnen wij onderwijsinstellingen nog aantrekkelijker maken voor de arbeidsmarkt.”

VOS/ABB vertegenwoordigt ongeveer 2500 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, waar ca. 50.000 docenten werken. De samenwerking tussen VOS/ABB en Randstad richt zich ondermeer op werving en selectie, de in-, door- en uitstroom van personeel en arbeidsrechtelijke risicoreductie. Beide organisaties verwachten hiermee een forse stap te zetten in de richting van een gezond meerjarig personeelsbeleid voor de onderwijssector. Het raamcontract met VOS/ABB is aangegaan voor de duur van 5 jaar. De kortingen die de leden van VOS/ABB kunnen verwerven, kunnen oplopen tot 7,5 procent van de totale kosten.