Rapport ‘Van afbouwen naar activeren’

Onderzoeksbureau EIM rapporteert onder de titel ‘Van afbouwen naar activeren’ over een verkenning naar de manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid kan worden verankerd in de cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de cao-partijen in beide sectoren. Lees verder

Op basis van een inventarisatie van bestaande cao-afspraken, literatuurstudie en een vergelijking met andere cao’s doet EIM aanbevelingen voor het primair en voortgezet onderwijs.

De resultaten van het onderzoek kunnen dienen als achtergrondmateriaal voor de cao-onderhandelingen voor de CAO PO, waarbij VOS/ABB via de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) betrokken is.

Het onderzoeksrapport staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl

Bijlagen