Rapporteren: geschiedenis en toekomst

Het control-proces kan worden samengevat in het begrip rapporteren. Rapporteren is het periodiek verschaffen van managementinformatie met behulp van een (standaard)rapport. De informatie in een rapport heeft zowel betrekking op de achterliggende periode (verantwoording) als op de verwachting ten aanzien van de komende periode (‘early warning’). Lees verder

Het rapporteren mag geen periodieke verplichting worden. Het dient bij te dragen aan het communiceren, evalueren, beslissen, motiveren, stimuleren en bijsturen binnen de organisatie. Een manager heeft periodiek informatie nodig die twee doelen moet dienen:

1. Management(stuur)informatie om beslissingen te kunnen nemen en de processen binnen de organisatie direct te kunnen beheersen;

2. Verantwoordingsinformatie om te kunnen beoordelen of processen gelopen zijn zoals ze moesten lopen.

Het artikel in de rechterkolom van dit bericht besteedt aandacht aan de opzet en inrichting van een managementinformatiesysteem. Ook komen de nodige valkuilen en de kwaliteit van de informatie aan bod.

De kengetallen (waaronder de financiële) vormen een belangrijk onderdeel van de informatie. Hier wordt dan ook uitgebreid op ingegaan.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

Bijlagen