Reactie VOS/ABB op regeerakkoord: 1 miljard extra voor onderwijs veel te weinig

De extra investering van 1 miljard euro voor het onderwijs die in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen, is veel te weinig. Hiermee kan slechts een deel van de problemen waarmee het onderwijs de komende jaren wordt geconfronteerd, worden aangepakt. Tot die conclusie komt VOS/ABB, de besturenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Joop Vlaanderen, manager Verenigingszaken is teleurgesteld over dit bedrag. Het is weliswaar een kleine stap vooruit, maar onvoldoende om bijvoorbeeld het groeiende personeelstekort in het onderwijs het hoofd te bieden. Op jaarbasis zou er zes miljoen bij moeten om ons land weer de prominente plaats te geven in de wereld van kennis en innovatie. Lees verder

Vlaanderen wijst op de brief die door het sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO) onlangs is verzonden aan informateur Herman Wijffels. In deze brief is gepleit voor 5 miljard extra. VOS/ABB heeft deze brief mede ondertekend. Vlaanderen: Afgezien van de problemen op de arbeidsmarkt zien we nog andere knelpunten in het onderwijs die extra investeringen vereisen. Zo heeft de Onderwijsraad recent geconstateerd dat er intensiever onderwijs nodig is met extra leertijd en extra leerstof om te voorkomen dat leerlingen onderpresteren. Ook voor zorgleerlingen die in het kader van Passend Onderwijs extra aandacht behoeven, is veel meer geld nodig.

Vlaanderen wijst verder op het verschijnen van de Kennisinvesteringsagenda 2006 – 2016. De samenstellers, onder voorzitterschap van Herman Wijffels, concludeerden dat er op jaarbasis 6 miljard euro bij moet wil Nederland weer een prominente plaats krijgen in de wereld van kennis en innovatie. Vlaanderen: Het motto van deze agenda luidde Nederland, hét land van talenten De onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie laten hier een goede kans liggen.