Realistische autowerkplaats voor vmbo en mbo

In Schagen is ‘De Garage’ officieel geopend. Dat is een werkplaats waar leerlingen van de openbare Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen en het plaatselijke ROC realistisch aan auto’s kunnen sleutelen. In het decembernummer van Over Onderwijs staat er een artikel over. Lees verder

De officiële opening vond woensdagmiddag plaats in het bijzijn van het regionale bedrijfsleven, bestuurders, medewerkers en leerlingen van de bij VOS/ABB aangesloten GSg Schagen, ROC Kop van Noord-Holland en opleidingscentrum Innovam. De doorgaande leerlijn in ‘De Garage’ zorgt ervoor dat de doorstroming van vmbo naar mbo soepel verloopt.

Het artikel in het decembernummer van Over Onderwijs staat in de rechterkolom. Het blad is op 2 december bij alle leden van VOS/ABB en de andere abonnees in de bus gevallen. U kunt het ook virtueel doornemen.

Bijlagen