Rechter beslist over openbaarmaking toetsgegevens

RTL Nieuws krijgt de toetsgegevens van scholen voorlopig niet. De rechter moet daarover beslissen, maar die neemt de zaak pas eind augustus in behandeling. 

De redactie van RTL Nieuws wil de toetsgegevens van basisscholen publiceren, zogenaamd om de kijker een helder beeld te verschaffen van de kwaliteit van de scholen. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein meldde in maart via Twitter dat hij alleen geïnteresseerd is in de cijfers van het Cito.

Veel schoolbesturen benadrukken dat de ruwe toetsgegevens zoals RTL Nieuws die wil geen evenwichtig beeld van de kwaliteit van scholen geven. De rechter neemt op verzoek van 120 schoolbesturen de kwestie in augustus onder de loep. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet eerder weten geen mogelijkheid te zien om het verzoek van RTL Nieuws af te wijzen. De redactie baseert zich voor het verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Lijstjesjournalistiek
Transparantie in het onderwijs is belangrijk, vindt VOS/ABB, maar mag niet dienen voor lijstjesjournalistiek om kijkcijfers en reclame-inkomsten te genereren. Een nieuwsredacteur die voor RTL Nieuws heeft gewerkt, bevestigt het beeld dat de nieuwskeuze van de redactie mede afhangt van de kans op meer reclame-inkomsten. ‘Het gaat er bij RTL om de boodschappers te bereiken, dat wil zeggen de gemiddelde Nederlander van tussen de 30 en 45 jaar, het liefst met kinderen.’ VOS/ABB benadrukt dat het onderwijs te waardevol is om daarvoor te worden gebruikt.

Adjunct-hoofdredacteur Klein noemt op Twitter de constatering dat de nieuwskeuze van RTL Nieuws een commerciële kant heeft ‘infaam & nonsens’. ‘We werken onder ’n redactiestatuut; onafhankelijk dus. En ja, we zijn voor openbaarheid: ziekenhuizen, resultaten van inspecties op tal van terreinen. En ja, ook #cito’, zo twittert hij.

Presentatrice en verslaggeefster Hella Hueck van RTL Z/RTL Nieuws twittert dat ze zich totaal niet herkent in de stelling dat het genereren van reclame-inkomsten bij de commerciële zender de nieuwskeuze zou bepalen. ‘We hebben wel een doelgroep – net zoals kranten en weekbladen die hebben. Maar die speelt niet zozeer in de nieuwskeuze’, aldus Hueck. Het gaat volgens haar om de vertaalslag naar de kijker, oftewel ‘hoe maak je nieuws toegankelijk’.

Ze merkt ook op dat het ‘te complex, duur en arbeidsintensief’ is om voor ‘commerciële lijstjesjournalistiek’ een WOB-procedure te voeren.

Vensters
In het najaar komt Vensters PO beschikbaar. Dit is een online project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs in één systeem wordt verzameld. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Iedereen kan dan zien hoe scholen presteren.

Vensters PO is vergelijkbaar met het al beschikbare SchoolVenstersOnline. Via deze site geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun onderwijsprestaties.