Rechter verbiedt waarschuwing tegen misleiding

Bedrijfsreclame Nederland (BRN) probeert met informatie die als misleidend kan worden ervaren onder andere scholen te binden aan vaak ongewenste overeenkomsten, waarvoor die scholen vaak meer dan 1000 euro moeten betalen. De voorzieningenrechter heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan, die positief is voor het omstreden bedrijf uit Groningen. Lees verder

De Helpdesk van VOS/ABB is door veel scholen benaderd over de informatie van BRN, die als buitengewoon misleidend kan worden ervaren.  VOS/ABB heeft een reeks voorbeelden van scholen die zonder dat zij het willen vastzitten aan dure overeenkomsten met BRN. Het blijkt dat niet alleen scholen, maar ook bedrijven worden benaderd.

Uit frustratie had een ondernemer op zijn LinkedIn-pagina zijn zienswijze op de werkwijze van BRN uiteengezet, met daarbij de mededeling aan zijn contacten om dit aan zo veel mogelijk mensen kenbaar te maken. BRN besloot vervolgens deze ondernemer te dagvaarden op grond van een onrechtmatige daad. BRN eiste dat de gewraakte tekst van het internet verwijderd moest worden, omdat die schade zou toebrengen aan BRN. Het omstreden bedrijf zou daardoor klanten verliezen. 

De voorzieningenrechter heeft BRN in het gelijk gesteld en bepaald dat de gedagvaarde ondernemer de gewraakte tekst van zijn LinkedIn-pagina moet verwijderen. De redenatie van de voorzieningenrechter is onder meer dat de ondernemer zelf geen ervaring had met wat hij op internet had geschreven en niet kon bewijzen en onderbouwen dat BRN op een dergelijke wijze had gehandeld.

Tevens kon de voorzieningenrechter in de berichtgeving van BRN een aanbod tot overeenkomst lezen in plaats van een nogal misleidende werkwijze, zoals die door een groot aantal organisaties is ervaren.

Het advies van de Helpdesk van VOS/ABB is om geen enkel document van BRN (of welke organisatie dan ook) te ondertekenen, voordat u zeker weet dat u een overeenkomst met het desbetreffende bedrijf wilt aangaan. Als u ook uw school of schoolbestuur vervelende ervaringen heeft BRN of andere organisaties, wil de Helpdesk van VOS/ABB dat graag van u weten!

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom. Daar kunt u tevens de uitspraak van de voorzieningenrechter downloaden. In de uitspraak, die vrij toegankelijk is op internet, is de integrale tekst opgenomen die de veroordeelde ondernemer van zijn LinkedIn-pagina heeft moeten verwijderen.

Klik hier voor een bericht over deze kwestie op de website van het online business-, media- en marketingbureau Emerce.

Klik hier voor het forum van het consumentenprogramma TROS Radar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen