Regeerakkoord biedt kansen aan het onderwijs

Het kabinet Rutte II ontziet in zijn bezuinigingsplannen het onderwijs. Daarmee onderkent het nieuwe kabinet het belang van goed onderwijs voor de Nederlandse samenleving en krijgen docenten en schoolleiders de gelegenheid om belangrijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Dit staat in een gezamenlijke reactie van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Lees verder

VVD en PvdA zetten met hun onderwijsplannen een aantal noodzakelijke stappen, zoals het investeren in bijscholing van docenten en schoolleiders. Ze geven ook meer ruimte aan samenwerking tussen scholen in krimpgebieden. VOS/ABB en VOO tekenen hierbij aan dat de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ook in deze gebieden van essentieel belang blijft. Het is een goede zaak dat het nieuwe kabinet de regeldruk in het onderwijs verder wil verlagen.

In hun gezamenlijke reactie op het regeerakkoord gaan VOS/ABB en VOO ook in op de plannen van het nieuwe kabinet om jonge kinderen met een (taal)achterstand door te verwijzen naar de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat is een stap in de goede richting, maar het zou voor het bestrijden van achterstanden nog beter zijn als VVE, onderwijs en kinderopvang onder de gezamenlijke regie van het ministerie van OCW komen.

Het voornemen van het kabinet om de gratis verstrekking van schoolboeken in het voortgezet onderwijs weer af te schaffen, mag volgens VOS/ABB en VOO er niet toe leiden dat ouders voor onnodige kosten komen te staan. Als de regeling inderdaad verdwijnt, moeten vo-scholen uitermate zorgvuldig omgaan met het samenstellen van boekenpakketten.

VOS/ABB en VOO vinden dat de samenwerking tussen scholen en ouders in het regeerakkoord onvoldoende aandacht krijgt. Het is wel positief dat het nieuwe kabinet de positie van ouders wil versterken door onder meer de verschillende klachten- en geschillenregelingen te stroomlijnen.

De volledige reactie op het regeerakkoord en het regeerakkoord zelf kunt u downloaden uit de rechterkolom. Daar kunt ook eerdere berichten over het regeerakkoord aanklikken.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen