Regeling bekostiging personeel 2007-2008

De regeling met de definitieve bedragen voor het afgelopen schooljaar is recent verschenen. Over de bijstelling en het overizcht van alle prijzen berichtten wij al op 30 juni (zie de berichten in de rechterkolom hiernaast). Nu komt de tekst van de regeling daarbij. Lees verder

De verwachting is dat de bijstelling van de GPL 08-09 die in april 2008 is gepubliceerd, begin augustus bekend zal worden. De officiële publicatie wordt eind augustus/begin september verwacht.

De bijstelling heeft ook betrekking op de eerste maatregelen van het actieplan LeerKracht die ook in de bijstelling van de GPL tot uitdrukking komen.

Zodra we meer informatie over deze materie hebben zullen we daar over publiceren.

Informatie: Bé Keizer, senior beleidsadviseur, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen