Regeling bekostiging personeel 2009-2010 definitief

De Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010 is definitief door de minister van OCW vastgesteld.
Lees verder

Belangrijk hierbij is dat het kabinet voor de overheid inclusief het onderwijs uitgaat van de absolute nullijn. Ook wordt de indexering in verband met premiemutaties van ongeveer 0,3 procent niet aangepast. Zie hiervoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom. Daar kunt u ook de definitieve regeling en een werkblad met de bedragen per schoolsoort downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen