Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken

De Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008–2009 is gepubliceerd. Met deze publicatie wordt de regelgeving verder vormgegeven en de uitvoering nader geregeld.
Lees verder

De uitbetaling van 316 euro per leerling zal in december 2008 of januari 2009 geschieden. Het bedrag is hoger dan eerder bekend werd gemaakt. Dit heeft te maken met de prijsstijging van schoolboeken. Zoals eerder aangegeven, wordt de regeling uitgevoerd door de IB-Groep en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bepalend voor de uitvoering van de regeling is de leerlingentelling van 1 oktober 2008. De IB-Groep zal de gegevens van de leerlingen in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar doorgeven aan de SVB. De IB-Groep voert voor oudere leerlingen zelf de regeling uit. De IB-Groep zal ook de aanvragen voor vo-leerlingen die via de ingestelde trajecten niet kunnen worden bereikt, in behandeling nemen en afhandelen.

Het component lesmateriaal in de bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) zal worden aangepast. Omdat de tegemoetkoming schoolboeken pas in december 2008 zal worden uitbetaald, wordt de WTOS-bijdrage eenmalig in één keer voor het schooljaar 2008–2009 uitbetaald.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.