Regeling personele bekostiging 2011-2012

De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2011-2012 is in de Staatscourant verschenen. Lees verder

De bedragen, zoals die nu beschikbaar zijn, kunnen nog veranderen. Dat heeft vooral te maken met de bekostiging van de functiemix en de inkorting van de salarisschalen. Bovendien is het mogelijk dat de gemiddelde personeelslast (GPL) nog wordt aangepast vanwege premiewijzigingen per 1 januari en 1 april 2011.

Een uitgebreide analyse staat op de website van de PO-Raad. Daar vindt u ook een overzicht van alle bekostigingsgegevens. De publicatie in de Staatscourant staat als pdf in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen